NIK ERASMUS PLUS PROJECT Dit project heeft als doel een bijdrage te leveren aan de integratie van nieuwkomers in de maatschappij. Dit doen wij d.m.v. koken : samen recepten testen en samen eten

NIK uitnodiging

Wij nodigen u uit voor de presentatie van en kennismaking met  Newcomers in the Kitchen Event op 23 januari 2020 vanaf 16.00 uur in Alkmaar. Voor meer informatie en het programma stuur een email aan: M.Mens@clusius.nl 

Sinds december vorig jaar leidt Clusius College het NIK-project. NIK staat voor “Newcomers in the Kitchen”. Het is een internationaal project, waarbij het doel is om de integratie van emigranten en vluchtelingen in Europa te verbeteren. We denken dat we door samen te koken elkaars culinaire en culturele tradities beter leren kennen. En dat draagt een steentje bij aan een betere integratie,

NIK heeft partners uit verschillende Europese landen: Denemarken, Finland, Duitsland, Estland, Italië en België. Samen zullen we lesstof en practica ontwikkelen om dat samen koken beter te laten verlopen. Bij de lesstof horen ook moderne zaken als een game en ander digitaal lesmateriaal.   NIK heeft ook een logo ontwikkeld. Je herkent de mensen in verschillende kleuren, samen, hand in hand, verspreid over de hele wereldbol. Die wereldbol is tegelijkertijd een bord, compleet met bestek. Dit verwijst naar het samen eten. We hopen dat dit logo de ideeën achter NIK goed in beeld brengt.      

De eerste NIK-bijeenkomst was in Alkmaar in februari, onder leiding van Marlous Mens. De eerste dag in de monumentale Raadszaal van het Gemeentehuis en de tweede dag op de Clusius College-vestiging in Alkmaar. Er was heel wat te bespreken. Hoe kun je het project concreet maken? Tot nu toe was het alleen maar een papieren project. Wat is de rol van iedere partner? Welke administratieve verplichtingen hebben we? Maar ook: hoe kunnen we van die diverse groep mensen een hecht NIK-projectteam maken? Twee intensieve dagen droegen daaraan bij, ondanks de bittere koude buiten.   Sinds die bijeenkomst in februari, wordt er nu gewerkt aan een aantal ondersteunende documenten en wordt de volgende bijeenkomst in Estland voorbereid. Binnen Clusius College zal door de afdeling voeding worden bekeken hoe de praktische lessen kunnen worden ingepast in het reguliere programma van 2018-2019.

Er vindt daarover overleg plaats tussen de locaties in Alkmaar en Heerhugowaard. Daar is men tenslotte al vertrouwd met buitenlandse leerlingen in de klas.   Mocht u/je nieuwsgierig geworden zijn naar het NIK-project, neem dan een kijkje op www.newcomerskitchen.eu of neem contact op met Marlous Mens in Alkmaar. (De volgende nieuwsbrief zal in oktober 2018 verschijnen)