Activiteiten van de Stichting Uitwisseling

Introductiebijeenkomst: ca. elke 5 weken vindt er een verplichte introductie bijeenkomst plaats in Alkmaar. Alle net aangekomen stagiaires worden voor deze dag uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze de mogelijkheid om andere stagiaires te leren kennen en vertegenwoordigers van Stichting Uitwisseling te ontmoeten. Er zal een uitleg plaatsvinden over alle procedures die ze in Nederland moeten doorlopen, uren, vergoedingen en er zal algemene informatie over (de cultuur in) Nederland gegeven worden.

Midpoint: Ook organiseert de Stichting in samenwerking met een jongerencentrum in Noord-Holland 2x per jaar (meestal in juni en september) een zogenaamde optionele midpoint-meeting. Alle buitenlandse stagiaires ontvangen hiervoor een uitnodiging, zodat een zeer internationaal gezelschap komt. De midpoint-meeting is een bijeenkomst van 4 dagen met agrarische en culturele excursies, sportieve en feestelijke activiteiten. De Stichting gebruikt een dagdeel voor evaluatiegesprekken. De stagiaires worden tijdens deze dagen ondergebracht in gastgezinnen van de plattelandsjongerenclub. De reacties van de stagiaires op deze bijeenkomsten zijn doorgaans uiterst positief. Wij verwachten daarom dat u de stagiair zult stimuleren deel te nemen.

Naast praktijkstages organiseert SUSP ook studiereizen en faciliteert zij onderwijsinstellingen bij het verwezenlijken van projecten binnen het Erasmus+ EU actieprogramma.