Activiteiten van de Stichting Uitwisseling

Introductiebijeenkomst: ca. elke 5 weken vindt er een verplichte introductie bijeenkomst plaats in Alkmaar. Alle net aangekomen stagiaires worden voor deze dag uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze de mogelijkheid om andere stagiaires te leren kennen en vertegenwoordigers van Stichting Uitwisseling te ontmoeten. Er zal een uitleg plaatsvinden over alle procedures die ze in Nederland moeten doorlopen, uren, vergoedingen en er zal algemene informatie over (de cultuur in) Nederland gegeven worden.

Midpoint: Ook organiseert de Stichting een zogenaamde optionele midpoint-meeting. Alle buitenlandse stagiaires die dan in Nederland zijn ontvangen hiervoor een uitnodiging, zodat een zeer internationaal gezelschap komt. De midpoint-meeting is een bijeenkomst van meer dagen met agrarische en culturele excursies, sportieve en feestelijke activiteiten. De Stichting gebruikt een dagdeel voor evaluatiegesprekken. De stagiaires worden tijdens deze dagen ondergebracht in een hostel. De kosten hiervoor moeten zij zelf betalen. De reacties van de stagiaires op deze bijeenkomsten zijn doorgaans uiterst positief. Wij verwachten daarom dat u de stagiair zult stimuleren deel te nemen.

Naast praktijkstages organiseert SUSP ook enkele studiereizen op maat en faciliteert zij onderwijsinstellingen bij het verwezenlijken van projecten binnen het Erasmus+ EU actieprogramma.