SUSP regelt stages in samenwerking met buitenlandse partners.

Je kunt naar Canada / De Verenigde Staten van Amerika / Australiƫ / Nieuw Zeeland / Denemarken / Ierland / Zwitserland en IJsland

stuur een email naar Outbound@susp.nl als je weet waar je heen wilt. wij sturen je dan de juiste info toe.

 

Laatste nieuws Canada (21-02-2019)

Canada heeft, zoals bekend, het Working Holiday programma stil gelegd, maar heeft laten weten dat ze dat gedaan hebben in afwachting van een oplossing, die beide partijen tevreden stelt.

Canada was niet te spreken over het door Nederland eenzijdig wijzigen van de voorwaarden voor Canadezen naar ons land.

De Directeur Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aan een van zijn ambtenaren opdracht gegeven om een nota naar Minister Koolmees voor te bereiden. SZW had niet verwacht dat Canada het allemaal zo hoog zou opnemen en daar zitten zij nu mee in hun maag, ook omdat andere departementen hebben laten weten, veel waarde te hechten aan goede relaties met Canada en dus ook ongelukkig te zijn met de gang van zaken. (deze departementen zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  

De reactie van SZW is nog niet bepaald, maar ze zijn ondertussen wel doordrongen van de negatieve gevolgen die ontstaan zijn en wellicht nog verder kunnen oplopen en proberen nu tot een oplossing te komen, waarbij ze alle voors-en-tegens goed willen afwegen.     De betreffende ambtenaar van SZW heeft ondergetekende 19 februari jl. gebeld om een beeld te krijgen van de gemiddelde verblijfsduur van Nederlandse studenten in Canada. Hoeveel, hoelang enz.   Het spel is op de wagen en we moeten nu  afwachten waar SZW mee gaat komen.