Aan Nederlandse jongeren bieden wij stages / werkervaringsplekken aan. Denk aan stages in Canada, Amerika, Australië, Nieuw Zeeland, Japan en diverse EU landen. Wij ontmoeten graag jongeren die willen gaan stagelopen of tijdelijk willen werken in het buitenland. We kunnen vragen beantwoorden en advies geven omtrent de keuze voor een land en de procedures die nodig zijn om er te komen.

Stichting Uitwisseling biedt gevarieerde en uitdagende stages / werkervaringsplaatsen die passen bij de individuele behoefte en carrière doelen! Plekken kunnen worden geregeld in de landbouw en tuinbouw. Beperkt zijn tevens plaatsen in de agribusiness, bosbouw, milieu-educatie, natuurparken en recreatie beschikbaar.
Er zijn goede mogelijkheden in de bloemisterij, wijnbouw en golfwereld. Voor informatie: outbound@susp.nl

Stichting Uitwisseling regelt  stageplaatsen en de benodigde documenten voor buitenlandse studenten in Nederland. Wij werken samen met partnerorganisaties in verschillende landen die de studenten begeleiden bij hun voorbereiding op hun stage en helpen om het papierwerk in het eigen land te regelen. Voor informatie: inbound@susp.nl