Al bijna 75  jaar een begrip in internationale stages: Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland

Internationale stages zijn een must in het beroepsonderwijs, ook in de groene sector. Dit geldt ook voor jonge boeren en tuinders. Iedereen moet zich wel aan de regels houden, een stagiair is geen goedkope arbeidskracht. Een buitenland ervaring is cruciaal voor het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties. Tegelijkertijd is het ook zeer waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van jongeren.

Young farmers, jonge boeren en het verjongen van de generatie agrarisch ondernemers staat hoog op de prioriteitenlijst van de Europese Commissie. Slechts 6% van de boeren in de EU is jonger dan 35 jaar, terwijl 60% 55 jaar of ouder is.

SUSP is al decennia (sinds 1949) op zeer integere wijze bezig om een brug te slaan tussen de Nederlandse agrosectoren en geïnteresseerde buitenlandse studenten die in het kader van hun studie kennis willen nemen van hoe Nederlandse bedrijven werken en zijn georganiseerd. SUSP is zich daarbij terdege bewust van de verschillen die er bestaan tussen Nederlandse opleidingen en opleidingen in diverse buitenlanden, alsook van de verschillen in culturen. Met haar aanpak, die steeds wordt bijgesteld aan de ontwikkelingen van de NL- en EU-wetgeving, wil SUSP een maximaal leereffect realiseren en voorkomen dat een stage verwordt tot een soort vakantie-werkperiode. Met name door de intensieve contacten met het gerenommeerde Clusius-college is SUSP zeer goed op de hoogte van de rolverdeling tussen de onderwijsinstelling waar de stagiair de opleiding volgt en SUSP als stagebemiddelaar.

SUSP werkt samen met partnerorganisaties over de gehele wereld binnen het netwerk ‘Grow Abroad Alliance’ en levert daarmee, doordat enkele honderden jonge mensen jaarlijks een stage volgen op een Nederlands bedrijf, een bijdrage aan de internationale positie van de Nederlandse Agribusiness.

Mocht u interesse hebben of heeft u aanvullende vragen? Dan kunt u ons uiteraard bereiken via e-mail:  info@uitwisseling.nl